TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2021r.

W związku z prowadzeniem na terenie powiatu pułtuskiego powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „PUŁTUSK 2021” informujemy, że w dniu 25 października 2021 r. na terenie Gmin Obryte, Pokrzywnica i Pułtusk zostaną wyemitowane ćwiczebne akustyczne sygnały alarmowe informujące o ogłoszeniu i odwołaniu alarmu.

Informacje o sygnałach alarmowych są zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96).