Komunikat dotyczący treningu systemu wczesnego ostrzegania w dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41

Treść komunikatu:

W dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 na terenie całego województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania.

Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący upamiętnieniu 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Uruchomiony zostanie trzyminutowy ciągły dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.”

Syreny w powiecie pułtuskim zostaną uruchomienie na terenie gmin: Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica.

Dyżurny PCZK w Pułtusku