KOMUNIKAT PCZK W PUŁTUSKU DOTYCZĄCY AWARII WODOCIĄGOWEJ NA GODZ. 11:30 DNIA 9 CZERWCA 2018 R.

W ZWIĄZKU Z AWARIĄ WODOCIĄGU W PUŁTUSKU WYZNACZONO AWARYJNE PUNKTY CZERPANIA WODY DLA MIESZKAŃCÓW DO CELÓW SANITARNYCH (WODA TA NIE JEST ZDATNA DO PICIA) Z SAMOCHODÓW STRAŻY POŻARNEJ:
– UL. TYSIĄCLECIA 7 PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,
– UL. WIDOK PRZY BOISKU,
– UL. JANA PAWŁA II – GÓRNA SKARPA,
– UL. MICKIEWICZA – TARGOWICA,
– UL. TARTACZNA 33 – SKLEP GAMA,
– UL. DASZYŃSKIEGO – HYDRANT NAPRZECIWKO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ,
– UL. RYNEK – HYDRANT PRZY FONTANIE.
PRZEWIDYWANY TERMIN USUNIĘCIA AWARII
W GODZINACH WIECZORNYCH DNIA 9 CZERWCA 2018 R.
DYŻURNY
PCZK W PUŁTUSKU

AKTUALIZACJA GODZ. 13:30
URUCHOMIONO DODATKOWY PUNKT CZERPANIA WODY DO CELÓW SANITARNYCH – OSIEDLE WYSZKOWSKIE PRZY BOISKU

AWARIA WODOCIĄGU W PUŁTUSKU DNIA 9.06.2018

W NOCY Z 8 NA 9 CZERWCA 2018 R.WYSTĄPIŁA AWARIA WODOCIĄGU W PUŁTUSKU. DUŻA CZĘŚĆ MIASTA POZOSTAJE BEZ DOSTAW WODY. PUŁTUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PROWADZI INTENSYWNE PRACE ZMIERZAJĄCE DO PRZYWRÓCENIA DOSTAW. PRZEWIDYWANY TERMIN USUNIĘCIA AWARII GODZ. 12-13 DNIA 9 CZERWCA 2018 R.

INFORMACJA o określeniu obszaru zagrożonego wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu pułtuskiego

W związku z wystąpieniem w miejscowości Kątne, gmina Nasielsk, powiat nowodworski ogniska afrykańskiego pomoru świń oraz wydanym rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego, Wojewoda w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia określił obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obejmujący w powiecie pułtuskim:

a) w gminie Świercze miejscowości: Świerkowo, Świeszewo, Świeszewko, Bruliny, Gołębie, Siniary, Malice, Klukowo, Klukówek, Wyrzyki, Wyrzyki-Pękale, Świercze, Świercze-Siółki, Świercze-Wochny, Ostrzeniewo, Jabłeczniki, Prusinowice, Godacze, Sulkowo, Kowalewice-Włościańskie, Stpice, Chmielewo, Kowalewice Nowe, Chmielewko, Brodowo-Kuce, Brodowo-Dębówka, Brodowo,

b) w gminie Winnica miejscowości: Brodowo-Żyłki, Gnaty-Szczerbaki, Górki-Witowice, Górki-Baćki, Górki-Duże, Rębkowo-Nowiny, Skoroszki, Poniaty-Cibory, Poniaty Wielkie, Skorosze, Kamionna.

Na obszarze zagrożonym, o którym mowa ww. rozporządzeniu zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkurów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Na obszarze zagrożonym, o którym mowa ww. rozporządzeniu nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zagrożonych afrykańskim pomorem świń.

Całość rozporządzenia dostępna jest po kliknięciu w tytuł wiadomości.

INFORMACJA o określeniu obszaru zagrożonego wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu pułtuskiego

W związku z wystąpieniem w miejscowości Kątne, gmina Nasielsk, powiat nowodworski ogniska afrykańskiego pomoru świń oraz wydanym rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego, Wojewoda w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia określił obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obejmujący w powiecie pułtuskim:

a) w gminie Świercze miejscowości: Świerkowo, Świeszewo, Świeszewko, Bruliny, Gołębie, Siniary, Malice, Klukowo, Klukówek, Wyrzyki, Wyrzyki-Pękale, Świercze, Świercze-Siółki, Świercze-Wochny, Ostrzeniewo, Jabłeczniki, Prusinowice, Godacze, Sulkowo, Kowalewice-Włościańskie, Stpice, Chmielewo, Kowalewice Nowe, Chmielewko, Brodowo-Kuce, Brodowo-Dębówka, Brodowo, Czytaj dalej INFORMACJA o określeniu obszaru zagrożonego wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu pułtuskiego