Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pułtuskiego
Strona główna
PCZK
OBRONA CYWILNA
KATALOG ZAGROŻEŃ
MAPY ZAGROŻENIA I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO
SYGNAŁY ALARMOWE
OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
WAŻNE TELEFONY I ADRESY
ISTOTNE WYDARZENIA
SERWIS POGODOWY
LINKI
Polityka cookies
BIBLIOGRAFIA
OSTRZEŻENIE - BURZE Z GRADEM
Data publikacji: 2018-06-18, 09:34:16
Dodał/a: Łukasz Nowakowski

Treść ostrzeżenia dostępna po kliknięciu w tytuł wiadomości.
KOMUNIKAT PCZK W PUŁTUSKU NA GODZ. 15:30 USUNIĘTO AWARIĘ WODOCIĄGU
Data publikacji: 2018-06-09, 15:38:13
Dodał/a: Mariusz Koczara
KOMUNIKAT
POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PUŁTUSKU
O GODZ. 15:30 DNIA 9 CZERWCA 2018 R. USUNIĘTO AWARIĘ WODOCIĄGU W PUŁTUSKU, WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA
KOMUNIKAT PCZK W PUŁTUSKU DOTYCZĄCY AWARII WODOCIĄGOWEJ NA GODZ. 11:30 DNIA 9 CZERWCA 2018 R.
Data publikacji: 2018-06-09, 11:16:33
Dodał/a: Łukasz Nowakowski
W ZWIĄZKU Z AWARIĄ WODOCIĄGU W PUŁTUSKU WYZNACZONO AWARYJNE PUNKTY CZERPANIA WODY DLA MIESZKAŃCÓW DO CELÓW SANITARNYCH (WODA TA NIE JEST ZDATNA DO PICIA) Z SAMOCHODÓW STRAŻY POŻARNEJ:
- UL. TYSIĄCLECIA 7 PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,
- UL. WIDOK PRZY BOISKU,
- UL. JANA PAWŁA II – GÓRNA SKARPA,
- UL. MICKIEWICZA - TARGOWICA,
- UL. TARTACZNA 33 – SKLEP GAMA,
- UL. DASZYŃSKIEGO – HYDRANT NAPRZECIWKO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ,
- UL. RYNEK – HYDRANT PRZY FONTANIE.
PRZEWIDYWANY TERMIN USUNIĘCIA AWARII
W GODZINACH WIECZORNYCH DNIA 9 CZERWCA 2018 R.
DYŻURNY
PCZK W PUŁTUSKU

AKTUALIZACJA GODZ. 13:30
URUCHOMIONO DODATKOWY PUNKT CZERPANIA WODY DO CELÓW SANITARNYCH - OSIEDLE WYSZKOWSKIE PRZY BOISKU
AWARIA WODOCIĄGU W PUŁTUSKU DNIA 9.06.2018
Data publikacji: 2018-06-09, 08:10:46
Dodał/a: Mariusz Koczara
W NOCY Z 8 NA 9 CZERWCA 2018 R.WYSTĄPIŁA AWARIA WODOCIĄGU W PUŁTUSKU. DUŻA CZĘŚĆ MIASTA POZOSTAJE BEZ DOSTAW WODY. PUŁTUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PROWADZI INTENSYWNE PRACE ZMIERZAJĄCE DO PRZYWRÓCENIA DOSTAW. PRZEWIDYWANY TERMIN USUNIĘCIA AWARII GODZ. 12-13 DNIA 9 CZERWCA 2018 R.
INFORMACJA o określeniu obszaru zagrożonego wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu pułtuskiego
Data publikacji: 2018-05-22, 14:28:19
Dodał/a: Mariusz Koczara
W związku z wystąpieniem w miejscowości Kątne, gmina Nasielsk, powiat nowodworski ogniska afrykańskiego pomoru świń oraz wydanym rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego, Wojewoda w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia określił obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obejmujący w powiecie pułtuskim:

a) w gminie Świercze miejscowości: Świerkowo, Świeszewo, Świeszewko, Bruliny, Gołębie, Siniary, Malice, Klukowo, Klukówek, Wyrzyki, Wyrzyki-Pękale, Świercze, Świercze-Siółki, Świercze-Wochny, Ostrzeniewo, Jabłeczniki, Prusinowice, Godacze, Sulkowo, Kowalewice-Włościańskie, Stpice, Chmielewo, Kowalewice Nowe, Chmielewko, Brodowo-Kuce, Brodowo-Dębówka, Brodowo,

b) w gminie Winnica miejscowości: Brodowo-Żyłki, Gnaty-Szczerbaki, Górki-Witowice, Górki-Baćki, Górki-Duże, Rębkowo-Nowiny, Skoroszki, Poniaty-Cibory, Poniaty Wielkie, Skorosze, Kamionna.

Na obszarze zagrożonym, o którym mowa ww. rozporządzeniu zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkurów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Na obszarze zagrożonym, o którym mowa ww. rozporządzeniu nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zagrożonych afrykańskim pomorem świń.

Całość rozporządzenia dostępna jest po kliknięciu w tytuł wiadomości.
więcej Wiadomości

Mapa strony A- A A+  
Dla osób słabowidzących wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman