Skażenia z udziałem środków toksycznych

Na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klęsk żywiołowych może nastąpić zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców  z obiektów stałych (zakłady chemiczne, składnice, magazyny) lub ruchomych (cysterny samochodowe i kolejowe).
Zorientuj się więc czy na terenie Twojego miejsca zamieszkania występują surowce, półprodukty chemiczne charakteryzujące się własnościami toksycznymi. Jeśli w pobliżu
Twojego miejsca zamieszkania przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (tory kolejowe, arterie samochodowe) dowiedz się czy przewożone są niebezpieczne substancje chemiczne.
Jeśli tak to zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia i powiadom rodzinę szczególnie dzieci o sposobach postępowania.
Zabezpiecz się w podręczne środki ochrony dróg oddechowych i przetrzymuj je w ogólnodostępnym miejscu.

 1. Jesteś świadkiem wypadku z udziałem TSP – powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną i policję. Podaj:
  • swoje dane;
  • miejsce zdarzenia;
  • charakter zdarzenia.
   ZAPAMIĘTAJ:
   pojazdy samochodowe- cysterny przewożące niebezpieczne /TSP/ są oznakowane żółtymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i z przodu pojazdu w następujący sposób: np. benzyny- paliwa silnikowe 
    33 – nr rozpoznawczy niebezpieczeństwa
   1203 – nr substancji wg wykazu ONZ  
 1. Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia.
 2. Idź w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru – szybko wydostaniesz się ze strefy skażenia.
 3. Chroń swoje drogi oddechowe, oczy – wykonaj filtr z dostępnych ci materiałów (szalik, ręcznik, połą kurtki czy płaszcza), zasłoń oczy.
 4. Jeśli jesteś w samochodzie zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną- staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia.
 5. Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych przez lokalne środki przekazu- radio, TV, megafony.

JEŚLI ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE TOKSYCZNE ŚRODKI PRZEMYSŁOWE PRZENIKNĄ DO TWOJEGO DOMU TO:

 1. Włącz radio i stosuj się do poleceń wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze). 
 2. Uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi – oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników czy prześcieradeł, wypełniając wszelkie otwory pakułami, gazą itp.
 3. Osoby znajdujące się w domach powinny jak najszybciej zabrać dzieci i osoby niepełnosprawne, wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne oraz wygasić paleniska, zamknąć okna i mieszkanie, powiadomić sąsiadów i udać się w kierunku wskazanym w komunikatach lub przez służbę porządkową.
 4. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły opuścić  mieszkań przystępują niezwłocznie do uszczelniania okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych możliwych dróg przedostania się toksycznego środka.
 5. Oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika oraz wykorzystaj zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry (maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy).
 6. Pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach – w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem udaj się na wyższe kondygnacje np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku – kieruj się do pomieszczeń na niskich kondygnacjach.
 7. Nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu. Zabezpiecz żywność  w szczelnych pojemnikach.
 8. Dużą ilością bieżącej wody przemyj oczy, usta, nos, weź prysznic. W obu przypadkach: 

JEŚLI UZNASZ, ŻE ULEGŁEŚ SKAŻENIU – SKORZYSTAJ Z POMOCY LEKARZA

PAMIĘTAJ !

Zapach środków toksycznych jest wyczuwalny znacznie wcześniej niż stężenie środka toksycznego stanie się groźne dla życia ludzkiego


PO KATASTROFIE TSP:

 1. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczaj uszczelnionych pomieszczeń.
 2. Po  przejściu obłoku skażonego powietrza i odwołaniu alarmu, dokładnie przewietrz wszystkie pomieszczenia.
 3. Unikaj spożywania żywności z twojego ogrodu oraz mleka od twoich krów dopóki nie będą zbadane przez urząd sanitarny.