SYGNAŁY ALARMOWE I KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

1. Co oznacza konkretny alarm

Alarm – wyemitowany z dowolnego źródła sygnał wzywający do natychmiastowego, pośpiesznego i zorganizowanego działania związanego z wykryciem skażenia lub zagrożeniem jego wystąpienia, które może zagrażać życiu lub zdrowiu osób

W warunkach wojennych modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty będzie ostrzegał o uderzeniach przeciwnika z powietrza. Trzyminutowy ciągły dźwięk będzie informował o minięciu zagrożenia.

W Polsce funkcjonuje Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu, podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

2. Jak brzmią sygnały ostrzegawcze?

Rodzaje alarmów i sygnałów ostrzegawczych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2024 r. poz. 290).

Ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty lub powtarzania trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę alarmu) dla wybranego terenu.

Odwołanie alarmu to ciągły dźwięk trwający 3 minuty lub powtarzania trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę alarmu) dla wybranego terenu. W przypadku komunikatów uprzedzających o zagrożeniu skażeniami, klęską żywiołową lub zagrożeniu środowiska podawana jest trzykrotna zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! Uwaga! (Rodzaj zagrożenia przewidywana godzina wystąpienia, teren jaki obejmie i sposoby postępowania).

Przekazanie sygnału alarmowego to nie tylko dźwięk syren, ale także bicie w dzwony kościelne oraz inne zastępcze środki alarmowania. Ogłaszaniu sygnału alarmowego służą także komunikaty radiowe, telewizyjne, wygłaszane z nagłośnienia samochodów, ogłoszenia czy ulotki.

3. Jak zachować się po ich nadaniu?

PO OGŁOSZENIU ALARMU:

 • Przerwij pracę, wyłącz urządzenia oraz dopływ gazu i prądu;
 • Włącz radio i ustaw na pasmo lokalne słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami;
 • sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie;
 • gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się;
 • nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań;
 • przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);
 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 • uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 • zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;
 • zamknij okna i mieszkanie;
 • udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;
 • udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Jeżeli znajdujesz się w miejscu publicznym wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz
i organów Obrony Cywilnej.

KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI:

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 • zamknij okna i mieszkanie;
 • udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej.

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej).

Jeżeli znajdujesz się w miejscu publicznym wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 • zamknij okna i mieszkanie.

W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 • zamknij okna i mieszkanie;
 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami.

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej).

Zasady zachowania w czasie kryzysu i wojny określa poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa widoczny na stronie PCZK: Bądź gotowy! (powiatpultuski.pl) .