Katalog zagrożeń powiatu pułtuskiego

Z oceny zagrożenia wynika, że na terenie powiatu pułtuskiego mogą wystapić, nastepujące zagrożenia:

1. Powódź
2. Intensywne opady deszczu, roztopy, powodujące podtopienia gruntów
3. Huragany
4. Pożary przestrzenne (lasów, obiektów)
5. Susza/upały
6. Osuwiska
7. Zawieje/zamiecie śnieżne, silne mrozy, marznące opady, oblodzenia
8. Epidemie
9. Epizootie
10. Epifitozy
11. Skażenia chemiczno – ekologiczne
12. Zanieczyszczenia powietrza
13. Skażenia radiacyjne
14. Katastrofy budowlane
15. Katastrofy drogowe i kolejowe
16. Katastrofy lotnicze
17. Katastrofy żeglugi śródlądowej
18. Zakłócenia w systemie gazowym i zagrożenie wybuchem
19. Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym
20. Zakłócenia w systemie paliwowym
21. Zakłócenia w dostawach wody
22. Terroryzm
23. Cyberterroryzm
24. Protesty społeczne