Lokalizacja PCZK

1. Siedzibą PCZK jest budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – pomieszczenia Stanowiska Kierowania KP PSP oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 19.

2. Na wypadek niemożności użytkowania PCZK, zapewnia się awaryjne, ruchome centra zarządzania kryzysowego.

3. Umiejscowienie PCZK w strukturach organizacyjnych powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego przedstawia Schemat Struktury Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.