Niewypały – amunicja – niewybuchy

PAMIĘTAJ:

 1. Nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny).
 2. Nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych niewypałach, bombach, pociskach, amunicji, granatach.
 3. Zabezpiecz miejsce znaleziska, aby nie rzucało się w oczy osobom postronnym. Natychmiast powiadom o swoim „znalezisku” – wskaż miejsce:
  • policję;
  • straż pożarną;
  • urząd gminy;
  • nauczyciela;
  • sołtysa.

ZAPOZNAJ swoje dzieci ze sposobem postępowania (podaj znane Tobie przykłady lekkomyślności dzieci i młodzieży w tym względzie).

NIE LEKCEWAŻ NIEBEZPIECZEŃSTWA.
LEKKOMYSLNOŚĆ I GŁUPOTA GROZI UTRATĄ ZDROWIA A NAWET ŻYCIA TWOJEGO LUB NAJBLIŻSZYCH.


Przekazywanie zgłoszeń 997 i 112

PROCEDURA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA I NISZCZENIA PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM.

Oczyszczanie terenów powiatu pułtuskiego z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych:

 • pochodzenia wojskowego realizuje patrol rozminowania z właściwej terytorialnie Jednostki Wojskowej;
 • pochodzenia niewojskowego realizuje właściwy pododdział pirotechniczny policji.

Tereny oczyszcza się z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych po nadesłaniu zgłoszenia o wykryciu i miejscu ich znajdowania się do Policji;

DO ZADAŃ POLICJI NALEŻY:

 1. Przyjęcie zgłoszenia od ludności cywilnej, instytucji, jednostek gospodarczych, zakładów pracy.
 2. Sprawdzenie czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zabezpieczając  miejsce.
 3. Ocenienie stopnia zagrożenia bezpośredniego dla otoczenia.
 4. Powiadomienie Jednostki Wojskowej, jeśli przedmiot jest pochodzenia wojskowego.
 5. Przystąpienie do unieszkodliwienia przedmiotu przez własną grupę pirotechniczną w przypadku, gdy przedmiot jest pochodzenia nie wojskowego.

OSOBY PRZEKAZUJĄC ZGŁOSZENIE /ZAWIADOMIENIE
POWINNY PODAĆ DYŻURNEMU POLICJI:

 • dokładne miejsce wykrycia przedmiotu;
 • dwa adresy osób mogących wskazać miejsc znajdowania się przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych;
 • informacja o ewentualnych wypadkach powstałych w skutek ich wybuchu.

Również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym w skutek działania tych przedmiotów.

Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych i wszędzie tam gdzie stanowią one szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi i mogą powodować wstrzymanie, nauki jak również na terenie prowadzonych prac budowlanych, drogowych, na trenie, zakładów, szkół.

Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast,
to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin,
pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin.