WAŻNE TELEFONY I ADRESY

NAZWA JEDNOSTKI
TELEFON
FAX
ADRES

POWIATOWE CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W PUŁTUSKU

w godzinach pracy:
tel.: 23-306-71-85
tel./fax: 23-306-71-86
tel. kom. całodobowo:
603-506-207

ul. Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU
tel./fax: 23-306-71-82
tel./fax: 23-306-71-83
ul. Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk
WOJEWÓDZKIE CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W WARSZAWIE
tel.: 22-595-13-00/01/02
fax: 22-595-13-50

fax: 22-695-19-40
fax: 22-695-63-53
tel. alarmowy 987

Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PUŁTUSKU

tel.: 23-692-11-50
fax. 23-692-00-06

ul. Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W PUŁTUSKU

tel.: 47-70-34-200

fax: 47-70-34-248
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
06-100 Pułtusk

POLICYJNY OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA

800-120-226

PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

999 , 112

ul. Kościuszki 49
07-410 Ostrołęka

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W RADOMIU

112

ul. Traugutta 57
26-600 Radom

SZPITAL POWIATOWY GAJDA-MED
SP. Z O.O.

tel. 23-691-99-01/02
fax. 23-691-99-06

ul. T. Kwiatkowskiego 19
06-100 Pułtusk

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA

23-691-99-99
23 691-99-30
530-478-988

500-117-147

ul. T. Kwiatkowskiego 19
06-100 Pułtusk

STRAŻ MIEJSKA W PUŁTUSKU

tel.fax:
23-692-06-12
23-306-72-41

ul. Staszica 35
06-100 Pułtusk

PUŁTUSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

tel.: 666-357-777

ul. Stare Miasto 28
06-100 Pułtusk

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

ENERGA OPERATOR – EKSPLATACJA
I INWESTYCJE PŁOCK SP. Z O.O.
REJON ENERGETYCZNY CIECHANÓW (OBEJMUJĄCY GMINY: GZY, POKRZYWNICA, PUŁTUSK, WINNICA, ŚWIERCZE)

991
tel.: 801-404-404

ul. Mławska 3
06-400
Ciechanów

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ WARSZAWA

REJON ENERGETYCZNY WYSZKÓW
(O
BEJMUJĄCY GMINY: OBRYTE, ZATORY
I CZĘŚCIOWO POKRZYWNICĘ)

991
tel.: 22-340-41-00

ul. Pułtuska 116
07-200 Wyszków

POGOTOWIE GAZOWE

REJON DYSTRYBUCJI GAZU WYSZKÓW

992
tel.: 29-742-93-62
fax: 29-742-90-56
Al. Marszałka J. Piłsudkiego 103
07-200 Wyszków
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W PUŁTUSKU
tel.: 23-692-54-83
fax: 23-692-00-99
ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W PUŁTUSKU
tel./fax: 23-692-55-91
ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W PUŁTUSKU

tel./fax: 23-692-85-77

ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk

NADLEŚNICTWO PUŁTUSK
STRAŻ LEŚNA
tel./fax: 23-692-14-65
tel./fax: 23-692-54-90
ul. Bartodziejska 50
06-100 Pułtusk
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA
W WARSZAWIE
POSTERUNEK TERENOWY
PUŁTUSKU
tel.: 23-691-04-44
tel.: 502-076-200
ul. Staszica 35
06-100 Pułtusk
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W PUŁTUSKU
tel.: 23-692-55-84
fax: 23-692-88-11
ul. Daszyńskiego 19/57
06-100 Pułtusk
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PUŁTUSKU
tel.: 23-692-50-71
fax: 23-692-61-66
ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO W PUŁTUSKU
tel./fax: 23-692-18-83
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
NADZÓR WODNY W PUŁTUSKU
tel./fax: 23-692-34-35
ul. Szkolna 3
06-100 Pułtusk

DELEGATURA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORIATU OCHRONY ŚRODOWISKA W CIECHANOWIE

tel. 23-672-59-55, 23-672-38-62
fax. 23-672-52-61

ul. Strażacka 6
06-400 Ciechanów

AGENCJA ATOMISTYKI
tel.: 22-628-27-22
fax: 22-629-01-64
Ul. Krucza 36
00-522 Warszawa
CENTRALNE LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
tel.: 22-811- 00-11
fax: 22-811-16-16
ul. Konwaliowa 7
03-194 Warszawa
ZARZĄD ZLEWNI W DĘBEM
tel.: 22-782-30-00
fax: 22-782-07-01
Dębe
05-140 Serock
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W WYSZKOWIE
tel. 261-865-930
ul. Serocka 3
07-400 Wyszków
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ W PUŁTUSKUSP. Z O.O.
tel.: 23-692-31-47
fax: 23-692-03-59
ul. Mickiewicza 36
06-100 Pułtusk
PUŁTUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
tel.: 23-692-52-51
tel.: 23-692-51-43
tel./fax: 23-692-27-22
ul. Staszica 35
06-100 Pułtusk
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PUŁTUSKU
tel./fax: 23-692-17-79
ul. Wyszkowska 2
06-102 Pułtusk
STAROSTWO POWIATOWE
W PUŁTUSKU
tel.: 23-306-71-01 Sekretariat
tel.: 23-306-71-02 Kancelaria
fax: 23-306-71-09
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
URZĄD MIEJSKI
W PUŁTUSKU
tel.: 23-692-03-91
tel.: 23-692-82-41
fax: 23-692-42-96
ul. Rynek 41
06-100 Pułtusk
URZĄD GMINY
GZY
tel./fax: 23-691-31-22
tel./fax: 23-691-31-67
Gzy 9
06-126 Gzy
URZĄD GMINY
OBRYTE
tel.: 29-741-10-37
tel./fax: 29-741-10-04
Obryte 185
07-215 Obryte
URZĄD GMINY
POKRZYWNICA
tel.: 23-691-87-21
Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
URZĄD GMINY
WINNICA
tel.: 23-691-40-92
tel./fax: 023-691-40-25
ul. Pułtuska 25
06-120 Winnica
URZĄD GMINY
ŚWIERCZE
tel.: 23-691-60-12
fax: 23-691-60-45
ul. Pułtuska 47
06-150 Świercze
URZĄD GMINY
ZATORY
tel.: 29-741-03-87

tel./fax: 29-741-03-94
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory