Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracował mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Szczegółowe informacje dotyczące map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, opublikowane są pod adresem:
https://www.powodz.gov.pl/pl/o_mapach

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego na terenie powiatu pułtuskiego obejmują rzekę Narew oraz dostępne są na stronie internetowej Informatycznego Systemu Osłony Kraju – HYDROPORTAL:
https://www.isok.gov.pl/hydroportal.html