POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie uruchomiło całodobową mazowiecką infolinię 987. Pod bezpłatnym numerem można uzyskać informacje dotyczące pomocy dla osób bezdomnych. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia osób bezdomnych, wskazując najbliższe schroniska, jadłodajnie oraz punkty pomocy medycznej dla potrzebujących na terenie Mazowsza.

W przypadkach zagrożenia życia i zdrowia należy dzwonić na numer 112

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w formie tymczasowego schronienia mogą bezpośrednio zgłaszać się do ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących w każdej gminie i dzielnicy w województwie mazowieckim.
Ponadto w razie nagłej potrzeby uzyskania pomocy w formie schronienia należy zgłosić się do straży miejskiej / gminnej lub policji.

Rejestr miejsc udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym
Na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-miejsc-udzielajacych-tymczasowego-schronienia-osobom-bezdomnym opublikowany jest rejestr placówek w województwie mazowieckim, udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Miejsca, w których gminy z terenu powiatu pułtuskiego zapewniają tymczasowe schronienie osobom bezdomnym:

– Miasto i Gmina Pułtusk, gminy:
Pokrzywnica, Świercze, Zatory
Stowarzyszenie „Serdeczna Dłoń” Dom Pokrzywnica, adres Al. Jana Pawła II 2B, 06-121 Pokrzywnica, tel. 23 692 03 53,
a-mail: stowarzyszenie.serdeczna.dlon@wp.pl

– Gmina Obryte
Fundacja „Żyj od Nowa” Schronisko dla Osób Bezdomnych, adres Garnowo Duże 12 06-420 Gołymin-Ośrodek, tel. 500 133 424

WYKAZ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO

Gmina

Nazwa Adres

Telefon

Pułtusk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pułtusku
ul. 13 Pułku Piechoty 1
06-100 Pułtusk
23 692 52 65
517 116 819
500 314 279

Gzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gzach
Gzy 8
06-126 Gzy
23 691 31 91
Obryte Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Obrytem
Obryte 185
07-215 Obryte

29 741 11 05

Pokrzywnica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
23 691 87 94
Świercze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świerczach
ul. Pułtuska 47
06-150 Świercze

23 691 60 62

Winnica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Winnicy
ul. Pułtuska 25
06-120 Winnica

23 691 40 21

Zatory Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zatorach
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory

29 741 03 60