Gaz

GAZ ZIEMNY
(METAN)
GAZ BUTLOWY PŁYNNY
(PROPAN BUTAN)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
 • nie trujący;
 • lżejszy od powietrza, unosi się do góry;
 • bez zapachu, sztucznie nawaniany dla odbiorców;
 • WYBUCHA.
 • nie trujący;
 • cięższy od powietrza, zalega najniższe punkty;
 • zapach nieprzyjemny;
 • WYBUCHA
CO ROBIĆ GDY ULATNIA SIĘ GAZ
 • zamknąć zawór przed urządzeniem gazowym lub przed gazomierzem;
 • wietrzyć pomieszczenie otwierając okna, drzwi;
 • nie włączać i wyłączać światła i urządzeń iskrzących, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu;
 • nie posługiwać się telefonem;
 • powiadomić pogotowie gazowe lub straż pożarną, policję.
 • zakręcić zawór butli lub wynieść butlę z pomieszczenia na otwartą przestrzeń, gdy uszkodzony jest zawór butli;
 • wietrzyć pomieszczenie otwierając okna i drzwi;
 • nie włączać i wyłączać światła i urządzeń iskrzących, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu;
 • nie posługiwać się telefonem;
 • powiadomić specjalistę, który montował butlę gazową lub straż pożarną dla wydmuchania gazu zalegającego najniższe punkty pomieszczenia.


JAK USTRZEC SIĘ ZAGROŻENIA GAZOWEGO?

 1. Raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowej, piecyka, pieca gazowego.
  Sprawdzić drożność wentylacji w mieszkaniu.
 2. Raz w roku przeprowadzić czyszczenie kominów, przewodów wentylacyjnych.

  WSZELKIE NAPRAWY I PRZEGLĄDY POWIERZAĆ OSOBOM
  POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA

  (nie powierzać tych prac tzw. „złotej rączce”).

 3. Raz na 10 lat wymienić piecyk, piec gazowy na nowe urządzenie gazowe.
 4. Zaopatrzyć się w domowy wykrywacz gazu lub tlenku węgla (czadu).