BIBLIOGRAFIA

Opracowano na podstawie materiałów z instytucji:

  1. Wydziałów Zarządzania Kryzysowego Województw, Powiatów i Gmin , a zwłaszcza Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
  2. Informacji zawartych na stronie internetowej http://www.pisz.pczk.pl/
  3. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
  4. Komendy Głównej Policji
  5. Opracowań własnych Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku
  6. Opracowań panów Zenona Sobejko i Andrzeja Martosia na podstawie biblioteki – Federal Emergency Management Agency.