ZAGROŻENIA CBRNE

ZAGROŻENIA CBRNE
https://alert.rcb.gov.pl/

Zagrożenia CBRNE – to zagrożenie wynikające ze skażenia środowiska czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi, nuklearnymi oraz związane z eksplozjami. Skażenie może być wynikiem awarii, zaniedbania czy intencjonalnej działalności.

PORADNIKI BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ DO POBRANIA:
https://alert.rcb.gov.pl/do-pobrania/

PORADNIK – ZAGROŻENIA CHEMICZNE
https://alert.rcb.gov.pl/wp-content/uploads/2023/12/1.katalog_C.pdf

PORADNIK – ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE
https://alert.rcb.gov.pl/wp-content/uploads/2023/12/2.katalog_B.pdf

PORADNIK – ZAGROŻENIA RADIACYJNE
https://alert.rcb.gov.pl/wp-content/uploads/2023/12/3.katalog_R.pdf

PORADNIK – ZAGROŻENIA JĄDROWE
https://alert.rcb.gov.pl/wp-content/uploads/2023/12/4.katalog_N.pdf

PORADNIK – ZAGROŻENIA EKSPLOZJĄ
https://alert.rcb.gov.pl/wp-content/uploads/2023/12/5.katalog_E.pdf

ŹRÓDŁO: RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA