Katastrofy budowlane

NAJCZĘŚCIEJ KATASTROFY BUDOWLANE
POWODOWANE SĄ:

 • wybuchami gazu w instalacjach budynku lub nagromadzeniem gazu w niektórych pomieszczeniach;
 • obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynków.

CO ROBIĆ NA WYPADEK KATASTROFY BUDOWLANEJ:

 1. Przed każdym opuszczeniem domu (mieszkania) sprawdź, czy instalacja gazowa jest wyłączona.
 2. W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej twojego budynku i trwania zagrożenia jego skutkami:
  • wyłącz instalację elektryczną (w miarę możliwości);
  • wyłącz instalację gazową;
  • zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność na trzy dni, koce, odzież, pieniądze, o ile jest to możliwe.
 3. Opuść dom (mieszkanie), a przy wychodzeniu zachowaj szczególną ostrożność. Uważaj na stropy, klatki schodowe.
 4. Opuszczając dom zabierz wszystkich domowników.
 5. O ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno o ile jest to możliwe lub przez okna sąsiadów:
  • słuchaj komunikatów i poleceń służb ratowniczych i postępuj według ich wskazań;
  • o ile nie masz możliwości opuszczenia domu (mieszkania) wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus (itp.) jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.
 6. Gdy opuściłeś mieszkanie (dom) powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy jeszcze zostali w pomieszczeniach budynku.
 7. Poinformuj również służby ratownicze o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, w szkole itp.).
 8. Katastrofie budowlanej może towarzyszyć pożar wówczas zachowuj się i działaj jak w czasie pożaru.
 9. Po opuszczeniu budynku:
  • jeśli doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej;
  • zgłoś swoje potrzeby o punktu pomocy społecznej lub władz terenowych.
 10. Nie przeszkadzaj w pracy ratownikom.
 11. Nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku (mieszkania) bez zezwolenia służb budowlanych, które określą czy takie wejście jest bezpieczne.
 12. O ile miałeś budynek (mieszkanie) ubezpieczone, powiadom firmę ubezpieczeniową.
 13. Dalej postępuj zgodnie z zaleceniami władz gminy (miasta, miasta i gminy).
 14. Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom:
  • Straż Pożarną – 998;
  • Policję – 997;
  • Pogotowie – 999 i 112;
  • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – (023) 692 18 83.