NIEKORZYSTNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE – ZGŁASZANIE STRAT

Na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne—zglaszanie-strat  znajdują się wszystkie niezbędne informacje dot. zgłaszania strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Zgłaszanie strat – formularz wstępny dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta)/starostyhttps://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zglaszanie-strat—formularz-wstepny

Szkody w budynkach mieszkalnychhttps://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/szkody-w-budynkach-mieszkalnych

Szkody w rolnictwie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/szkody-w-rolnictwie

Szkody w infrastrukturze komunalnej: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/szkody-w-infrastrukturze-komunalnej

Szkody w lasach: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/szkody-w-lasach