Burze

Podczas burzy należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni, a już niedopuszczalne jest trzymanie wtedy w rękach metalowych przedmiotów, np. parasola czy narzędzi.
Lepiej zapomnieć o popularnym zaleceniu chowania się pod drzewo. To tam najczęściej ludzi dosięga piorun, „szukający” najwyższego punktu w okolicy!
Jeśli znajdujemy się na wodzie, pamiętajmy o 15 minutach między pierwszymi sygnałami a burzą – to czas, jaki mamy na dopłynięcie do brzegu i znalezienie schronienia.
Najbezpieczniej jest w domu – oczywiście, jeśli jest on zaopatrzony w piorunochron. Jednak i tam trzeba przestrzegać kilku zaleceń:
przebywaj z dala od piecy, wentylatorów, urządzeń elektrycznych (te najlepiej wyłączyć z prądu);
trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie;
nie należy kąpać się w wannie;
mniej włączone radio ( najlepiej na baterie ) w celu zapoznania się z aktualnymi komunikatami;
wyłącz z gniazdek wszystkie niezbędne urządzenia elektryczne oraz anteny. Wyłączenie sprzętu bez odłączenia go od sieci elektrycznej nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu przed prądami piorunowymi;
nie korzystaj z telefonu stacjonarnego, gdyż piorun może uderzyć w sieć i prąd wyładowania będzie się nią rozpływał( porażona może zostać osoba dzwoniąca);
wyłącz również telefony komórkowe i komputer.
Gdy burza zaskoczy nas na otwartej przestrzeni:
nie stawaj pod wysokimi drzewami, masztami, latarniami -najlepiej zachowaj dystans kilku metrów od nich;
trzymaj się z dala od trakcji tramwajowych, kolejowych transformatorów i przewodów wysokiego napięcia;
nie używaj telefonu komórkowego, gdyż w razie uderzenia pioruna topią się, parując i powodując poparzenia;
nie jedź rowerem, jak najszybciej z niego zejdź, głowa stanowiłaby najwyższy punkt a przepływ prądu rozżarzyłby metalowe części roweru, nie dotykaj metalowych części;
będąc na otwartym terenie kucnij ze złączonymi nogami, nie kładź się na ziemię i nie stój w rozkroku mogłoby to spowodować powstanie tzw. napięcia krokowego;
nie biegaj i nie poruszaj się szybkim krokiem;
nie spaceruj po plaży – zbiorniki z wodą a szczególnie słone morze i mokry piasek łatwo ściągają pioruny;
w czasie burzy nie wolno się kąpać w zbiornikach wodnych i na otwartych basenach ponieważ skutki uderzenia pioruna w wodę są odczuwalne w zasięgu wielu kilometrów (niewielkie prądy wśród mięśni, mogą wywołać skurcze, które są sterowane impulsami elektrycznymi);
będąc w łodziach żaglowych prąd piorunowy spływa najczęściej przez maszt dlatego należy się trzymać z daleka od niego;
gdy będziesz na łodzi wiosłowej bez masztu, najlepiej skryć się w środku aby nie być najwyższym punktem.
Podczas jazdy samochodem zatrzymaj się i pozostań w samochodzie- nie parkuj pod drzewami, liniami energetycznymi i innymi wysokimi obiektami. W samochodach jesteśmy w miarę bezpieczni, gdyż metalowa karoseria tworzy tzw. Klatkę Faradaya (ekranującą wnętrze przed polem elektrostatycznym). Gdyby w auto uderzył piorun, warto obejrzeć później opony, sprawdzając czy wysoka temperatura nic nie uszkodziła.
Osoby spacerujące większą grupą, powinny się rozproszyć.
Małe jest prawdopodobieństwo, że piorun uderzy w to samo miejsce drugi raz.
Jeśli między błyskawicą a następującym po niej grzmotem upływa mniej niż 10s., oznacza to, że piorun uderzył w odległości mniejszej niż 3,5 kilometra. Uderzenia piorunów mogą wyprzedzać fronty burzowe nawet o 15km.
PAMIĘTAJ!!!

Osoby porażone piorunem, u której nie wyczuwalny jest oddech i tętno, należy udzielić pierwszej pomocy, wykonując masaż serca i sztuczne oddychanie.
Zawsze należy wezwać fachową pomoc.
Nie należy bać się dotykać osoby porażonej piorunem!!!