Wkrótce rusza kwalifikacja wojskowa

Od 1 lutego na terenie całego kraju rozpoczyna się Kwalifikacja Wojskowa, która potrwa do 30 kwietnia 2024 r. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Wyszkowie będą działały następujące powiatowe komisje lekarskie:

  • w terminie od 05.02.2024 r., do 27.02.2024 r., Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Romana Rubinkowskiego 8 07-300 Ostrów Mazowiecka, obejmującą zasięgiem działania powiat ostrowski;
  • w terminie od 04.03.2024 r., do 18.03.2024 r., Powiatowa Komisja Lekarska w Pułtusku z siedzibą w budynku Akademii Finansów i Biznesu Vistula filia: Akademia im. Aleksandra Gieysztora, ul. Adama Mickiewicza 36B, 06-100 Pułtusk obejmującą zasięgiem działania powiat pułtuski;
  • w terminie od 08.04.2024 r., do 30.04.2024 r., Powiatowa Komisja Lekarska w Wyszkowie z siedzibą w budynku Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie ul. Świętojańska 82B, 07-200 Wyszków, obejmującą zasięgiem działania powiat wyszkowski.

Kogo dotyczy obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej?
– mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
– mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osób, które w latach 2022 i 2023: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
– kobiet urodzonych w latach 1997-2005 posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
– osób, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Od 2022 roku, podczas Kwalifikacji nie są wydawane Książeczki Wojskowe. Warto też pamiętać, że w przypadku gdy osoba, która otrzyma kategorię zdrowia A, zgłosi w terminie 3 lat chęć pełnienia czynnej służby wojskowej, nie kieruje się jej na dodatkowe badania lekarskie oraz psychologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *