Sytuacja hydrologiczna w powiecie

KOMUNIKAT Nr 29/2024
POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W PUŁTUSKU DOTYCZĄCY SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ
NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO
w dniu 18 marca 2024 r.

Sytuacja hydrologiczna na rzece Narew na terenie powiatu pułtuskiego na dzień 18 marca 2024 r. nie przekracza stanów ostrzegawczych i alarmowych. Na wodowskazie w Zambskach Kościelnych utrzymuje się tendencja spadkowa. W dniu 18 marca br. odnotowano 342 cm. Do stanu ostrzegawczego brakuje 78 cm. Na łacie wodowskazowej w Pułtusku utrzymuje się tendencja spadkowa. W dniu 18 marca br. odnotowano 309 cm. Do stanu ostrzegawczego brakuje 71 cm. Monitoring prowadzi Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, Nadzór Wodny w Pułtusku, gminy Obryte, Pułtusk, Pokrzywnica i Zatory oraz służby powiatowe w rejonach odpowiedzialności.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, towarzyszących spływowi wód opadowych na rzece Narew sytuacja może ulec zmianie. W związku z tym administratorzy obiektów posadowionych na terenach bezpośredniego zagrożenia powodziowego (nie chronionych przez wały przeciwpowodziowe) powinni śledzić komunikaty służb i organów gmin oraz podejmować działania zabezpieczające mienie stosownie do zaistniałej sytuacji na rzece Narew.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *