Sytuacja hydrologiczna w powiecie

KOMUNIKAT Nr 14/2024
POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W PUŁTUSKU DOTYCZĄCY SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ
NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO
w dniu 19 lutego 2024 r.

Sytuacja hydrologiczna na terenie powiatu pułtuskiego na dzień 20 lutego 2024 r. jest stabilna bez przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych. Na wodowskazie w Zambskach Kościelnych poziom wody od czterech dni utrzymuje się na  tym samym poziomie i wynosi 385 cm. Do stanu ostrzegawczego brakuje 35 cm. Na łacie wodowskazowej w Pułtusku utrzymuje się tendencja wzrostowa. W dniu 20 lutego 2024 roku odnotowano 339 cm. Do stanu ostrzegawczego brakuje 41 cm. Monitoring prowadzi Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, Nadzór Wodny w Pułtusku, gminy Obryte, Pułtusk, Pokrzywnica i Zatory oraz służby powiatowe w rejonach odpowiedzialności.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, towarzyszących spływowi wód roztopowych na rzece Narew sytuacja może ulec zmianie. W związku z tym administratorzy obiektów posadowionych na terenach bezpośredniego zagrożenia powodziowego (nie chronionych przez wały przeciwpowodziowe) powinni śledzić komunikaty służb i organów gmin oraz podejmować działania zabezpieczające mienie stosownie do zaistniałej sytuacji na rzece Narew.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *